تولید بسته بندی

مایعات و لبنیات
 

 • توضیحات


  به منظور تامین انواع لفاف های بسته بندی لبنیات و مایعات به تیم تخصصی ما اعتماد کنید با رعایت کامل استاندارد در تولیدات زیر یار و یاور شما هستیم.

  1-پوشش لیبل آب معدنی
  2-آب معدنی لیوانی
  3- ما الشعیر و انواع آب میوه
  4-شهد و شربت
  5-روغن
  6-شیر
  7-دوغ
  8-خامه
  9- پنیر
  10-ماست
  11-کشک
  12-بستنی
  13- کره